Хуванцар цэцгийн сав

  • Inexpensive Plastic Flowerpot

    Хямдхан хуванцар цэцгийн сав

    Хямдхан үржүүлгийн сав/давхар өнгөт цэцгийн савыг голчлон тохижилт, ландшафтын ногоон байгууламж, хувийн цэцэрлэгт хүрээлэн, олон нийтийн ногоон байгууламж, дэлхий дээрх гэрийн тавилгад ашигладаг.